โยนลูกรักษ์ ประเพณีรับน้องคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีโยนลูกรักษ์ ประเพณีรับน้องคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยการโยนลูกรักษ์เป็นการโยนลูกรักษ์ของตนเองให้ข้ามเสาที่ตั้งไว้จนเกิดเป็นสายใยถักทอประสานไปมาจาก 1 เส้น เป็น 2,3,4 จนเกิดเป็นโครงสร้างสายใยที่แน่นหนา สวยงามเกิดจากลูกรักษ์ทั้งหมดได้มาประสานเป็นหนึ่งเดียวคือนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ลานคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี