พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รศ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 ราย โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยคุณนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ประธานมูลนิธิโรตารี่ภาค 3350 และอดีตผู้ว่าการ ภาค 3350 เพื่อส่งเสริมการศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี