บันทึกเทปรายการ @ สยาม ตอนปทุมชาติแห่งสายน้ำ ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “TCI TV”