พิธีเปิดงาน International Symposium of Logistics and Supply Chain 2024

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี ให้การต้อนรับ YB Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของมาเลเซีย ในโอกาสที่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน International Symposium of Logistics and Supply Chain 2024 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Sustainable Logistics and Supply Chain : Challenges and The Future วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี