ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด โดยมี นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมแนะนำบทบาทและแพลทฟอร์มการส่งเสริมของ สนช. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง M01 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการจัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567 ในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด ผ่านกลไกการให้ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า หรือ Thematic Innovation ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ทาง สวพ. มทร.ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม รวมถึงแนะนำบทบาทของ สวพ. เรื่องความร่วมมือกับ สนช. ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

พร้อมกันนี้ นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ได้แนะนำแพลทฟอร์มนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตามด้วยคุณวัลยา วิศาลบรรณวิทย์ และ คุณพิชชารีย์ กีรติธากุล ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ได้ทำการแนะนำธีม และตัวอย่างโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในงานยังมีกิจกรรม Q&A และกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 แก่ผู้ที่สนใจยื่นสมัครขอรับทุนซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 30 ท่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนา  https://ird.rmutt.ac.th/

 

ภาพ  และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี