ปลูกบัว ณ พระตำหนักคลองสี่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555