การประกวดตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และสุดยอดพิธีกร ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบถ้วยรางวัลและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย  และสุดยอดพิธีกร ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ตามที่องค์การนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และสุดยอดพิธีกร ประจำปี 2566 โดย ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ฝ่ายชาย ได้แก่ ‘ปอนด์’ นายจักรกฤษณ์  นามสกุล อารักษ์ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการท่องเที่ยว นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ฝ่ายหญิง ได้แก่ ‘ฟ้าใส’ นางสาวบุษยมาศ บุญจรัส นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และสุดยอดพิธีกรฝ่ายชาย ได้แก่ ‘นัท’ นายธนัฐ   นามสกุล โภคากร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ สุดยอดพิธีกรฝ่ายหญิง ได้แก่ ‘บุ๊ค’ นางสาวอรัญรัตน์ สมัครสมาน นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

‘ปอนด์’ เล่าว่า ตั้งใจและมุ่งมั่นที่ประกวดผู้อัญเชิญตรา แต่เมื่อปีที่แล้วติดโควิด เป็นเกียรติที่สูงสุดในการอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นน้อง และถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมารุ่นต่อรุ่นได้เป็นอย่างดีความตั้งใจและบุคลิกภาพของทำให้ชนะใจกรรมการ เคยเข้าร่วมประกวดดาวเดือนคณะศิลปศาสตร์ได้ตำแหน่งรองอันดับ2 พิธีกรในวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ถือธงคณะศิลปะศาสตร์ในงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

‘ฟ้าใส’ เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยอย่างเต็มตัว ถือว่าเป็นโอกาสดีๆ เป็นความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว โดยในการประกวดยังมีการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในเรื่องของการเดิน-นั่ง พูด เป็นประสบการณ์ที่ดี และยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย  จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

‘นัท’ เล่าว่า เล่าว่า รู้สึกปราบปลื้ม ยินดี ภาคภูมิใจในการได้รับมอบหมายหน้าที่ เป็นพิธีกร ประจำ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 และได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาลัยฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะบริหารธุรกิจ สำหรับโครงการประกวดพิธีกรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้ร่ำเรียนมา และประสบการณ์การเป็นพิธีกร ในงานต่างๆ รวมแล้วประมาณ เกือบ 100 งาน ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการประกวดครั้งนี้ โดยคิดเสมอว่ามาประกวดครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่า การเป็นพิธีกรของเรา ตลอดระยะเวลา  6 ปี จนถึงวันนี้ที่ได้เข้าประกวด เราจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน และเราจะประสบความสำเร็จทางด้านนี้มากแค่ไหน

‘บุ๊ค’ เล่าว่า เป็นคนที่ชอบพูดและเพื่อน ๆ มักจะไว้ใจให้เป็นตัวแทนไปพูดนำเสนออยู่บ่อย ๆ สนใจที่อยากจะลงประกวดพิธีกร ช่วงปี1ต้องพยายามทำเกรดให้ดีเพื่อการคัดเลือกเข้าภาคเลยไม่ได้มีการเข้าร่วมการประกวดใดๆ ปีนี้ตัดสินใจเข้าประกวด ภูมิใจที่ได้รับรางวัล น้ำเสียงที่เพราะทำให้ชนะใจกรรมการ เพราะตอนเข้าอบรมก่อนการประกวด ได้มีการworkshop จับหัวข้อออกมาพูดหน้าห้อง เพื่อนๆ และอาจารย์ก็ชมว่าเสียงเพราะดี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี