โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงงานสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงงานสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก  ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จัดโดยกองบริหารงานบุคคล วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี