ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย 2566

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี และอดีตผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในงาน “ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี  10 เมษายน 2566

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี