การรับสมัครงานของ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ส และกลุ่มบริษัทในเครือ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับสมัครงานของบริษัทบางกอกแอร์เวย์ส และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่า จากมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสมัครงาน วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี