ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel PITEL เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel PITEL เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย  และ Mr. Michal Švéda  หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย  ในการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ฯ  และเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี