พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา  พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี  ณ วัดหว่านบุญ  จ.ปทุมธานี  12 กรกฎาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี