พิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธพิริยะมงคล  8 กรกฎาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี