พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ลูกตัวอย่าง ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ลูกตัวอย่าง ประจำปี 2564  เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  3 ธันวาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี