ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 29 พฤศจิกายน 2564

 

ถ่ายภาพโดย : นางสาวศิรินทร์ยา ภูเต้านิล นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี