ภาพกิจกรรมพิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555