พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษา รัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม และโครงการ Digital Transformation

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ลงนามความร่วมมือโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษา รัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และบริษัท คิดคิด จำกัด  และลงนามความร่วมมือโครงการ Digital Transformation  กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายธนวัฒน์  สุธรรมพันธุ์  โดยมี  ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑  20 มิถุนายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี