พิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  โดยการจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี 8 เมษายน 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี