พิธีเปิดโครงการ การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ

นางสุรีพร เป็งเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องนลินวิทย์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี