พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  25 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพโดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี