ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด

รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายชญานนท์ มินเสน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษาพร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 24 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี