อบรมอาสาสมัครจราจร จัดโดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สภอ.ธัญบุรี และบริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด

พันตำรวจเอกวิวัฒน์  อัศวะวิบูลย์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร จัดโดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สภอ.ธัญบุรี และบริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี