ส่งมอบหมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในการส่งมอบหมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

สถานที่: ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี