การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิด “การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ” ครั้งที่ ๑ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี