ลงนามในบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการสหกิจศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของนักศึกษา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนายนิติธรรม  มีสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตธัญบุรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  ลงนามในบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการสหกิจศึกษา  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของนักศึกษา  โดยมีนายวีระศักดิ์​ วงษ์​สมบัติ​  นายกสภา​มหาวิทยาลัย​ให้เกียรติ​ร่วม​เป็น​สักขีพยาน  ​ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ​ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี