ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเจียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี