สอนทำหมวกมัดย้อมให้กับผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นำนักศึกษา สอนทำหมวกมัดย้อมให้กับผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในโครงการบริการวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

สถานที่: ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี