การแสดงผลงานวิชานวัตกรรมชุมชน ณ บ้านบึงสมบูรณ์ ม.2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานวิชานวัตกรรมชุมชน ณ บ้านบึงสมบูรณ์ ม.2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

สถานที่: ณ บ้านบึงสมบูรณ์ ม.2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี