อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร นำ Face Shield Mask และหน้ากากผ้า มอบให้นายพิษณุ  ประภาธนานันท์  นายอำเภอธัญบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร นำ Face Shield Mask และหน้ากากผ้า มอบให้นายพิษณุ  ประภาธนานันท์  นายอำเภอธัญบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 บริเวณหน้าโรงพยาบาลธัญบุรี

สถานที่: บริเวณหน้าโรงพยาบาลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี