โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง และให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ณ ห้องเอกสโรชา  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องเอกสโรชา  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี