ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายไปยัง คณะ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายไปยัง คณะ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี