45 ปี คืนสู่เหย้า ความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาอาชีพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงาน “45 ปี คืนสู่เหย้า เราคหกรรมฯ” โดยในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุคนทิพย์ วงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และ คุณเฉลิมศรี ยูทูปเบอร์ชื่อดัง เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งกิจกรรม เดินแบบ โดยนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

สถานที่: ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี