ออกรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงสีสันวาไรตี้ ทางสถานี Thai PBS เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมงานวิจัยของมหาลัย

สถานที่: สถานี่ Thai PBS

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี