บรรณาธิการข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและชมรมไลน์ด๊านซ์บางเขน เข้าชมพิพิธภัณฑ์บัว

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร บรรณาธิการข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมด้วย ชมรมไลน์ด๊านซ์บางเขน สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี