ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบิน และพัฒนากำลังคนกับศูนย์ซ่อมด้านอากาศยาน

ร่วมมือ – ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทเชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด  เพื่อดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบิน และพัฒนากำลังคนกับศูนย์ซ่อมด้านอากาศยาน  โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น ๗ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี