ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และด้านงานวิจัย

ร่วมมือ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด  โดยคุณภูวนัฐ  เบญจางค์วิศณุ  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคลและบริหาร  ในการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และด้านงานวิจัย นวัตกรรม  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี