ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบ่าย

ไหว้ครู – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบ่าย  โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี