ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี