ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”

ปฐมนิเทศบุคลากร – ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี