นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ร่วมมือ – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ ดร.ปิยะวรรณ  ปิยะพงษ์  รองประธานธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี