นายผล  ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ – นายผล  ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานี  Pathum Thani Smart City  (โซนพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี