อาจารย์คมสัน เรืองโกศล หัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ UIDO K.6 (Fashion Showcase 2019)

UIDO K.6 – อาจารย์คมสัน เรืองโกศล หัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ UIDO K.6 (Fashion Showcase 2019) ผลงานนักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยมี ผศ.อริยา สุอังควาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมชม หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี