โครงการ”เกิดอยากทำดี Born to be Good”

ภาพบรรยากาศโครงการ”เกิดอยากทำดี Born to be Good”