มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ หลักสูตร “ความรู้สำหรับกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๖ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ