โครงการทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ภายในงานอภิปรายเรื่อง “มรดกทางปัญญากับการใช้กัญชาทางการแพทย์” และ “กฎหมายกัญชากับทิศการปฏิบัติของแพทย์แผนไทยเพื่อการวิจัยในมนุษย์” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น (DD MALL) จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี