พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 เม.ย. 2555 (บ่าย)

 

ภาพถ่ายโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย