ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ DIAH AYA PERMATASARI,ST,SIP,M.IR ผู้บริหารจาก Universitas Bhangkara Jakarta Raya ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี