นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61

นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่และอนาคตการอุดมศึกษาไทยก้าวไกลด้วย Thailand 4.0 และเยี่ยมชมนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี