ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto lnstitute of Techonology เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 62

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto lnstitute of Techonology ประเทศญี่ปุ่น และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 มทร.ธัญบุรี

 

ภาพบรรยากาศ