นักวิจัยรับประกาศนียบัตร

นักวิจัยรับประกาศนียบัตร

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (IEI & WIIF 2018 , iENA 2018 , SIIF 2018) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร